About

Anton Ian Nielsen (b. 1992) is a Danish painter and artist. His works take inspiration from the subconscious, quantum physics, subcultures and art history. Like Los Angeles’ Lowbrow movement, which tried to comment on the cultural trends of the time with humorous, “low-culture” references, Anton Ian also tries to comment on modern society with the symbolism of popular culture. Often with a humorous expression, he paints and creates works that connect and excite with a colorful palette and references from both art history, graphic design, street art and popular culture. Often animals and people in existential longing. In the same spirit, he has published four children’s books and a poem collection with the publishing house Fleksibel.

Anton Ian Nielsen (f. 1992) er en dansk maler og kunstner. Hans værker tager inspiration i underbevidstheden, kvantefysikken, subkulturer og kunsthistorien. Som Los Angeles’ Lowbrow-bevægelse, der forsøgte at kommentere på tidens kulturelle tendenser med humoristiske, ”lav-kulturelle” referencer, forsøger Anton Ian ligeledes at kommentere på sin samtid med det tilgængelige symbolsprog fra populærkulturen. Ofte med et humoristisk udtryk maler og skaber han værker, der skal forbinde og begejstre med en farverig palette og referencer fra både kunsthistorien, grafisk design, streetart og populærkulturen. Ofte dyr og mennesker i eksistentiel stillingtagen. I samme ånd har han udgivet fire børnebøger og en digtsamling på forlaget Fleksibel.

Publications

Katten der ville sove et år, Fleksibel, 2020, ISBN 9788797082355 

Ræven der blev fyret, Fleksibel, 2021, ISBN 9788797082331

Den Sultne Panda, Fleksibel, 2021, ISBN 9788797082331 / Release at Jolene

Sådan kom jeg over, Fleksibel, 2021, ISBN 9788797082317 / Release at Springbrættet6a

Kaninen der ville danse, Fleksibel, 2021, ISBN 9788797082331‌ ‌/ Release at Art Monday

Exhibitions / Art Fairs

2023 ACTING NORMAL, Æglageret, Group Show with Simon Fensholm and Morten Hemmingsen, Holbæk. 

2023 Ocean Risks, Future Club, Group Show, Copenhagen.

2023
NO FAKE NEWS, JUST ART,  Space Gallery, Group Exhibition, Kolding.

2022 NEW BEGINNINGS,  Space Gallery, Group Exhibition, Kolding,

2022 UPCOMING AREA, Kunst for Alle in Copenhagen, selected by Connie Boe Boss.

2022 NEWS, Springbrættet6a June 

2022 THINGS, SOLO, Art Monday, May 2022

2021 DIVIDED SUMMER, SOLO, Art Monday, October 

2021 OFF THE WALL, Group Expo, Art Monday, June 

2018 BIGGIE, Private Showing, 

Work featured in Sexualia,  ELLE Japan and made murals for Metroselskabet, attended Roskilde Festival as grafitti artist, Slagelse Streetart Festival and Hidden Treasure in Bremen.

Interview from ‘Kunst for alle’ 2022 where I was part of the upcoming-area curated by art curator Connie Boe Boss.